فروشگاه بزرگ اسباب بازی یونیکورن فروشگاه بزرگ اسباب بازی یونیکورن

25 سال

فروشگاه بزرگ اسباب بازی یونیکورن

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

فروشگاه بزرگ اسباب بازی یونیکورن

علي محمدي

علي محمدي

مدير عامل
خدمات ما در یک نگاه

فروشگاه بزرگ اسباب بازی یونیکورن

گروه ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهد ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته است و در کنار خود از تيم کاري حرفه اي بهره مي برد.

خدمات فني مهندسي در پيمانکاري شامل به عهده گرفتن تمامي چالش هاي فني مي شود.

قرارداد بين مجري شرکت پيمانکاري و کارفرما بصورت يک قرارداد کل بسته مي شود

خريد مصالح ساختماني، اتصالات، تاسيسات و به طور کلي متريال مورد نياز پروژه به عهده کارفرماست.

فروشگاه بزرگ اسباب بازی یونیکورن
با تیم ما آشنا شوید

اعضای تیم را بشناسید

ما در ارائه هر کدام از خدماتي که ارائه مي دهيم ، در سال هاي متمادي تجارب گرانبهايي اندوخته ايم

رضا کياني

رضا کياني

پيمان کار صنعتي
مهدي زماني

مهدي زماني

مدير تدارکات
علي محمدي

علي محمدي

مهندس ناظر
عرفان ناصري

عرفان ناصري

مديريت شرکت
براي دريافت مشاوره تماس بگيريد

ما شما را درانجام امور ساخت ساز همراهي مي کنيم