کاری که ما برای شما انجام می دهیم

ما می توانیم خدمات متفاوتی ارائه دهیم

کارشناس ساخت و ساز

کارشناس ساخت و ساز

کارشناسي ساخت و ساز يکي از مهمترين بخش هاي نظارت بر روند ساختمان سازي در کشورها است.

مشاوره معماري ساختمان

مشاوره معماري ساختمان

مشاوران حرفه اي معمولاً توسط مشتري براي انجام کارهاي تخصصي در يک پروژه تعيين مي شوند

مشاوره در ساخت و ساز مسکوني

مشاوره در ساخت و ساز مسکوني

از زمان پيدايش بشر تاکنون انسان ها همواره در پي يافتنن و ساخت سرپناه براي زندگي خود بوده اند تا نياز مسکن خود را برطرف سازند

تاسيسات تهويه مطبوع

تاسيسات تهويه مطبوع

تاسيسات تهويه مطبوع در حقيقت وظيفه انتقال هواي آلوده داخل ساختمان به بيرون و هدايت هواي بيرون از ساختمان به داخل را بر عهده دارد

براي دريافت مشاوره تماس بگيريد

ما شما را درانجام امور ساخت ساز همراهي مي کنيم